Sidst revideret d. 14/12 2016

Hvem rammes af hovedlus – og hvor lever de?

Hovedlus forekommer hyppigt, og epidemier forekommer i børnehaver, skoler og hvor børn leger tæt. Hyppigst i alderen 5-12 år, men findes også hos voksne. Hovedlus lever udelukkende i menneskers hårbund. Menneskeblod er hovedlusens eneste næring, som den indtager hver 3.-6. time. Lusene overlever ikke, hvis de overføres til dyr, og lus fra dyr overlever ikke hos mennesker.

Lusene hæfter sine æg fast til hårene på skalpen, og de lægger 7-10 æg per dag. Ægget klækkes efter 7-11 dage som en nymfe, og 7-12 dage efter klækning er nymfen blevet en parringsmoden han eller hun. Livslængden er ca. 30 dage. Lusen forlader ikke hovedet frivilligt, den holder sig nær skalpen, fordi den der finder mad, beskyttelse, varme og fugtighed. De findes oftest bag ørene og i nakken

Hovedlus  – Hvordan ser de ud?

Hovedlus er grå, brune eller sorte, evt. røde, når de lige har suget blod. De er 2-3 mm lange, er uden vinger, har seks ben og kroglignende klør, som de griber rundt om hårene med.

Symptomer

Kløe i hårbunden forekommer hyppigt. Lusespyttet indeholder stoffer, som medfører en lokal allergisk reaktion og deraf kløe. Kløen kan også mangle eller komme efter flere uger. Hvis det er første gang, at man er smittet med lus kan kløen ved nogen først komme efter flere måneder, hvorimod kløen ofte kommer hurtigt, hvis man tidligere har haft lus.

Smitte

Hovedlus smitter ved direkte kontakt, hoved mod hoved. Lus væk fra hårbunden dør efter 1-2 døgn ved værelsestemperatur. Smitte kan derfor forekomme gennem hovedbeklædning, kamme og lignende, hvis disse er benyttet kort tid i forvejen.

Hvordan påvises hovedlus?

Diagnosen stilles ved observation af lus og/eller æg. Kæmning af vådt hår er den mest effektive måde at påvise hovedlus. Det anbefales at bruge en fin plastkam, god belysning, lup og et hvidt håndklæde over skuldrene. Se efter lus eller æg både på kammen og på håndklædet. Luseæggene er lettest at se. Alternativ kan foretages kæmning af tørt hår: Sid foroverbøjet over et hvidt underlag og tjek kam og underlag for lus.

Hvordan fjernes og behandles lus?

Der anvendes et lusemiddel kombineret med grundig kæmning af hår. Ved epidemier af hovedlus bør alle smittede forsøges behandlet samtidig. Diagnostikken er vigtig, da kun smittede personer skal behandles.

Kæmning:

Kæmning kan bruges som en vigtig del af behandling på grund af mulig resistensudvikling for lokalbehandlingsmidler. Man skal være indstillet på at kæmning tager tid.

Kæmning anbefales hveranden dag i minimum 2 uger.

Brug en fin plastikkam med lille afstand mellem tænderne. Vask håret – først med almindelig shampoo, læg et hvidt håndklæde over skuldrene og kæm håret, mens det er vådt. Kom gerne balsam i håret. Lusene falder så ned på håndklædet og er lette at opdage. Se også efter små lus eller luseæg mellem tænderne på kammen. Både kam og håndklæde vaskes med varmt vand, over 60°, eller fryses for at dræbe lusene.

Kæmning i tørt hår er et alternativ, og er sandsynligvis næsten lige så effektivt som i fugtigt hår. Hovedet holdes bøjet over et hvidt underlag således, at man kan se resultatet. Lus klæber i mindre grad til kammen, når håret er tørt, med større fare for spredning under kæmningen.

Lusemidler

Lusemidler kan købes på apoteket uden recept fra lægen. Det er af afgørende betydning, at brugsanvisningen følges, og at der gennemføres 2 kure med 8 dages mellemrum, fordi nogle af luseæggene ofte vil overleve. Behandlingseffekten øges hvis behandlingen suppleres med kæmning.

Der findes forskellige typer af lusemidler. Nogen påføres i tørt hår og vaskes væk efter 15 min eller 1 t. Der findes også et lusemiddel, som er en mousse, der kan glides i tørt hår og vaskes væk efter 8 timer.  Læs altid indlægsseddel.

Behandlingseffekt

En lusebehandling er langtfra 100 % effektiv, heller ikke selv om man følger brugsanvisningen. Årsagen til dette er dels, at der i Danmark er påvist resistens overfor behandlingsmidlet, men herudover vil der ofte være stor risiko for gensmitte, idet det er svært at behandle alle mulige smittekilder på samme tid.  Mindre end 70 % kan forventes kureret efter endt behandling. Når behandling ikke virker kan det skyldes, at den ikke er korrekt gennemført, at lusene er resistente overfor behandlingsmidlet eller at ikke alle smittekilder er behandlet samtidigt, og at der derfor forekommer gen-smitte.

Andre forebyggende tiltag for at udrydde lus

Sengetøj og andre tekstiler, som har været i kontakt med aktuelt hudområde, vaskes i varmt vand ved minimum 60 grader, eller fryses. Tøj lægges f.eks. i plastikpose i fryseren 1 døgn. Tøj kan også hænges væk til luftning i 2 døgn.

Smittekortlægning er af stor betydning

Hurtig diagnostik og hurtigt indsættende behandling nedsætter risiko for videresmitte

Børnehave/dagpleje

Børn med hovedlus kan gå i børnehave dagen efter at behandling er startet

Kilder

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hud/tilstande-og-sygdomme/kloeende-tilstande/lus/

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Telefontid Læge Konsultation
Mandag 08.00 – 09.00 Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 08.00 – 09.00 Tirsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 08.00 – 09.00 Onsdag 09.00 – 17.00
Torsdag 08.00 – 09.00 Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 08.00 – 09.00 Fredag 09.00 – 12.00

Lukket til frokost normalt fra 12.15-13.00

Blodprøvetagning: 8-12 og 13-15.30, fortrinsvis efter tidsbestilling

Telefon – sekretær: 09.00-14.00 (fredag 09.00-12.00)    vedrørende tidsbestilling og receptfornyelse.

Akut sygdom: Ved akut sygdom eller andre hastende problemer er det hensigtsmæssigt at ringe til lægen i telefontiden mellem kl. 8-9  for at aftale evt. konsultation eller  besøg .

Akutte patienter ses fortrinsvis mellem kl. 11-12, ring så tidligt på dagen som muligt.

Vagtring: Vi vil ofte lukke telefonen kl. 14.00, hvorefter akutte tilfælde henvises til vores vagtring.

Kontakt via hjemmesiden
Det er muligt at stille enkle spørgsmål til lægen via hjemmesiden. Man skal starte med at trykke på menupunktet “selvbetjening” og oprette sig som bruger, hvis man ikke har været bruger på vores tidligere selvbetjeningsportal. Derefter kan man logge sig på og skrive til lægen.

Det er ligeledes muligt at forny recepter via hjemmesiden. Man skal oprette sig som ovenfor.

Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet, men der kan først forventes svar efter ca. 3-4 dage.

Lægevagten
Efter kl 16.00 samt i week-ender og helligdage kan lægevagten træffes på tlf. 70 11 31 31

Akut telefon
I perioder vil telefonsvaren henvise til mobil 51 14 49 14  som kun kan benyttes til akutte livstruende opkald.

Læge Susanne Lundberg

Dytmærsken 9, 2. sal
8900 Randers C
Tlf. 86 40 12 20