Råd efter hjernerystelse

Fakta

 • En hjernerystelse er, når den bløde hjerne på grund af en direkte eller indirekte skade bliver “rystet” uhensigtsmæssigt mod kraniekassen
 • Mange får akutte smerter, og hos enkelte bliver det siden til kroniske smerter
 • Det er vigtigt at holde sig i ro i den første tid efter en hjernerystelse og undgå kontaktsport
 • Det kan ofte være nødvendigt at blive sygemeldt

Kan der opstå alvorlige komplikationer efter en hjernerystelse?

Akutte komplikationer efter hjernerystelse forekommer sjældent, hvis man ikke har fundet tegn på alvorlig skade i forbindelse med undersøgelsen ved lægen. Følgende symptomer bør føre til, at man kontakter læge/vagtlæge:

 • Stigende kraftig hovedpine
 • Gentagne episoder med kvalme/opkastninger
 • Nedsat bevidsthed (vanskelig at vække)
 • Forvirring

Hvilke gener og symptomer er normale?

En let hovedskade kan give lette og forbigående gener i form af:

 • Let/moderat hovedpine
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Nedsat hukommelse
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Træthed

Ovennævnte symptomer er almindelige de første dage efter skaden, hvorefter de forsvinder af sig selv. Men nogle personer kan have generne i uger/måneder eller endnu længere.

Hvad skal du/I gøre nu?

Du skal ikke være alene det første døgn efter en hjernerystelse. Du skal vækkes to gange i løbet af den første nat for at være sikker på, at du kan vækkes og har normale reaktioner.

Du bør begrænse følgende aktiviteter de første dage, indtil du føler dig frisk igen:

 • Langvarig TV-kigning og læsning
 • Videospil/computerspil
 • Alkohol
 • Sportsaktiviteter som indebærer risiko for nye hovedskader. Det kan fx være kontaktsport, fodbold, håndbold

Hovedpine kan behandles med håndkøbsmedicin som eksempelvis paracetamol. Hvis du har behov for at blive sygemeldt, bør du tale med din læge om dette

Hvad med idræt og hjernerystelse?

Baseret på forskning anbefaler man følgende:

 • En idrætsudøver, som har fået en hjernerystelse, må ikke umiddelbart fortsætte med aktiviteten
 • Idrætsudøveren må ikke genoptage sin idræt, før symptomerne er væk – både i hvile og ved anstrengelse
 • Normalt bør man tage den med ro i mindst syv dage
 • Hvis man får tiltagende symptomer, skal man på sygehus og vurderes

Hvornår er det nødvendigt med ny kontakt til læge?

Hvis du har fulgt disse råd og alligevel har vedvarende symptomer, bør du kontakte din egen læge for yderligere råd og eventuel forlængelse af sygemelding.

Se link:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/sygdomme/hovedskader/raad-efter-hjernerystelse/

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Telefontid Konsultation
Mandag 08.00 – 09.00 Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 08.00 – 09.00 Tirsdag 09.00 – 16.00
Onsdag 08.00 – 09.00 Onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag 08.00 – 09.00 Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 08.00 – 09.00 Fredag 09.00 – 12.00

Lukket til frokost normalt fra 12.15-13.00

Blodprøvetagning: 8-12 og 13-15. fortrinsvis efter tidsbestilling

Telefon – sekretær: 09.00-14.00 (fredag 09.00-12.00)    vedrørende tidsbestilling og receptfornyelse.

Akut sygdom: Ved akut sygdom eller andre hastende problemer er det hensigtsmæssigt at ringe i telefontiden mellem kl. 8-9  for at aftale evt. konsultation eller  besøg .

Akutte patienter ses fortrinsvis mellem kl. 11-12, ring så tidligt på dagen som muligt.

Vagtring: Vi vil ofte lukke telefonen kl. 14.00, hvorefter akutte tilfælde henvises til vores vagtring.

Kontakt via hjemmesiden
Det er muligt at stille enkle spørgsmål til lægen via hjemmesiden. Man skal starte med at trykke på menupunktet “selvbetjening” og oprette sig som bruger, hvis man ikke har været bruger på vores tidligere selvbetjeningsportal. Derefter kan man logge sig på og skrive til lægen.

Det er ligeledes muligt at forny recepter via hjemmesiden. Man skal oprette sig som ovenfor.

Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet, men der kan først forventes svar efter ca. 3-4 hverdage.

Lægevagten
Efter kl 16.00 samt i week-ender og helligdage kan lægevagten træffes på tlf. 70 11 31 31

Akut telefon
I perioder vil telefonsvaren henvise til mobil 51 14 49 14  som kun kan benyttes til akutte livstruende opkald.

Læge Susanne Lundberg

Dytmærsken 9, 2. sal
8900 Randers C
Tlf. 86 40 12 20

AKUT Nr. 51 14 49 14 Hastende akut behov for lægehjælp.