Vorter
Under følgende punkter nævnes de vigtigste forhold om vorter:

■Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder, fra man er smittet, indtil vorten viser sig på huden. Af samme grund er det i regelen ikke muligt at følge smittevejen.
■I vorten nydannes hver dag i tusindvis af virus, som frigøres til omgivelserne sammen med afstødte hudceller. Man smittes ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke, ved at vorten bløder.
■Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden blødes op af vand eller sved, er den mere modtagelig for smitte.
■Kroppen forsvarer sig mod virusinfektioner ved at danne antistoffer mod det indtrængende virus. Mens kroppen hurtigt danner antistoffer mod forkølelsesvirus, sker dette meget langsommere, når det gælder vortevirus. Derfor varer vortesygdommen meget længere end en forkølelse.
■Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de svinde, når kroppen har udviklet antistoffer mod vortevirus. Halvdelen af ubehandlede børn vil være helbredt i løbet af ét år, og i løbet af 2 år er 2 af 3 børn helbredt. Hos voksne varer sygdommen længere end hos børn, ofte mange år.
■Hvis man vælger at lade kroppen kurere sygdommen, kan man nedsætte risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten dækket med for eksempel neglelak. Man kan på apoteket købe en række vortemidler, som størkner efter påsmøring, og som også hæmmer væksten af vorten.
■Vortebehandling kan være langsom og tidskrævende. Der findes ikke en vortebehandling, som er velegnet i alle tilfælde. Behandlingen afhænger af personens alder, vorternes antal, hvor på huden de findes, og af de gener, som vorterne fremkalder.

Hvor mange har vorter?
Vorter er sjældne hos spæde og småbørn. Fra skolealderens begyndelse får flere og flere børn vorter, og hyppigheden af vorter er størst i 12-16-års alderen. Herefter aftager hyppigheden med alderen.
10-15% af alle skolebørn har vorter. Den høje hyppighed i skolealderen skyldes dels, at vi ikke er født med en naturlig immunitet mod vortevirus, dels, at fællesbadning og børnenes tætte kropskontakt giver gode betingelser for smitte.

Smitte og forebyggelse
Hudcellerne i vorten er pakket med viruspartikler, som kan frigives til omgivelserne. Der sidder mange viruspartikler på vorterne og på huden omkring vorterne. Et enkelt virus smitter ikke, der skal et vist antal til, og smitstoffet skal føres ind i huden gennem en brist i denne. Disse forhold kan måske forklare:

■at man kan se mange vorter på den ene hånd og kun få eller ingen på den anden hånd.
■at personer med vorter, som piller eller bider i negle og dermed flosser huden, ofte får vorter langs neglevoldene.
■at personer, som bider i deres vorter, kan få vorter på læberne.
Fodvorter har gode betingelser for smitte i baderum, hvor de skridsikre gulve har en ru belægning. Hudceller med viruspartikler fra fodvorter slides let af mod dette gulv og frembyder nu en smittekilde.
Hovedreglen er, at børn med ubehandlede fodvorter skal anvende gymnastiksko eller badesko. En del børn har fodvorter uden at vide det og er således en smittekilde. Desuden er der sikkert børn, som ved, at de har fodvorter, men undlader at gøre opmærksom på det, da de har hørt om ubehagelige vortebehandlinger.
Den simpleste måde at nedsætte smitten på er at lakere fodvorten med enten neglelak eller en vortelak. Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet med fodvorter.

Behandling af vorter
Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og undertiden smertefuld. Der findes ingen vortebehandling, som er velegnet til alle situationer.
Behandlingen afhænger af personens alder, vorternes antal, hvor på huden de findes, og af de gener, vorterne fremkalder.
Hos børn bør ubehaget ved behandlingen afvejes over for det gode spontanforløb. Hvis børnene ikke har gener af vorterne, kan man nøjes med at nedsætte smitterisikoen, som er størst ved fællesbad. Ved at lakere vorterne på hænder og fødder nedsættes afstødningen af virus.

Behandling med salicyllak
En engelsk undersøgelse har vist, at tre måneders behandling med en salicylsyreholdig vortelak helbreder 80% af vorterne, når følgende vejledning følges:
Den fortykkede hud over vorten fjernes med fodfil, sandpapir eller pimpsten. Hvis huden opblødes ved badning, lettes fjernelsen af hudcellerne.
Vorten dækkes af behandlingsmidlet, som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivende hud, som opløses lettere end vorten, og som derfor kan blive øm. Derfor bør midlet påføres med en tandstikker eller en tilspidset tændstik.
Fodvorten bør efter lakering dækkes af et stykke tæt plaster for at fremme opblødningen af vorten. Fingervorter behøver ikke plaster. Behandlingen gentages et par gange om ugen.

Andre behandlinger
Hos lægen kan vorterne behandles med frysning, som i reglen skal gentages nogle gange. I nogle tilfælde kan vorterne skrabes af efter lokalbedøvelse.

Kilde: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/papler-nupret-udslaet/vorter/

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Telefontid Konsultation
Mandag 08.00 – 09.00 Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 08.00 – 09.00 Tirsdag 09.00 – 16.00
Onsdag 08.00 – 09.00 Onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag 08.00 – 09.00 Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 08.00 – 09.00 Fredag 09.00 – 12.00

Lukket til frokost normalt fra 12.15-13.00

Blodprøvetagning: 8-12 og 13-15. fortrinsvis efter tidsbestilling

Telefon – sekretær: 09.00-14.00 (fredag 09.00-12.00)    vedrørende tidsbestilling og receptfornyelse.

Akut sygdom: Ved akut sygdom eller andre hastende problemer er det hensigtsmæssigt at ringe i telefontiden mellem kl. 8-9  for at aftale evt. konsultation eller  besøg .

Akutte patienter ses fortrinsvis mellem kl. 11-12, ring så tidligt på dagen som muligt.

Vagtring: Vi vil ofte lukke telefonen kl. 14.00, hvorefter akutte tilfælde henvises til vores vagtring.

Kontakt via hjemmesiden
Det er muligt at stille enkle spørgsmål til lægen via hjemmesiden. Man skal starte med at trykke på menupunktet “selvbetjening” og oprette sig som bruger, hvis man ikke har været bruger på vores tidligere selvbetjeningsportal. Derefter kan man logge sig på og skrive til lægen.

Det er ligeledes muligt at forny recepter via hjemmesiden. Man skal oprette sig som ovenfor.

Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet, men der kan først forventes svar efter ca. 3-4 hverdage.

Lægevagten
Efter kl 16.00 samt i week-ender og helligdage kan lægevagten træffes på tlf. 70 11 31 31

Akut telefon
I perioder vil telefonsvaren henvise til mobil 51 14 49 14  som kun kan benyttes til akutte livstruende opkald.

Læge Susanne Lundberg

Dytmærsken 9, 2. sal
8900 Randers C
Tlf. 86 40 12 20

AKUT Nr. 51 14 49 14 Hastende akut behov for lægehjælp.